• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • پیش درآمد چهارگاه

  ساخته ی علی اكبر شهنازی تنظیم مهران مهرنیا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی اكبر شهنازی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: پیش درآمد
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • تنظیم كننده: مهران مهرنیا
  • كلیدواژه: بازنوازی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده