• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • گوزلینینگ

  اثری با اجرای مجید تكه و فریدون رومی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: فریدون رومی,مجید تكه
  • كلیدواژه: دوتار,محلی,مقامی,نواحی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده