• 5 قطعه
 • 19 دقیقه
 • دیار آشنا

  تنظیم قطعاتی از موسیقی نواحی مختلف ایران و جهان برای سه تار و اركستر

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: نوانگار
  • نوازنده: انوش جهانشاهی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام آلبوم: دیار آشنا
  • تنظیم كننده: انوش جهانشاهی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی سه تار : انوش جهانشاهی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده