• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • اشك افشان

  مرثیه با مضمون رحلت امام خمینی و با اجرای دكلمه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدعلی شكوهی
  • خواننده: محمود كریمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: مرثیه
  • كلیدواژه: امام خمینی (ره)
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  رفتی و داغ بر جگر من گذاشتی با جان به عرش برشدی و تن گذاشتی نی تن ، كه روح بودی و آزاده در جهان كز لطف دوست ، ما شدی و من گذاشتی دست از زمانه شستی و از گلخن حیات برخاستی ، چو پای به گلشن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده