• 2 قطعه
 • 14 دقیقه
 • اشك افشان

  اجرای مرثیه با مضمون رحلت امام خمینی با حضور گروه كر

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدعلی شكوهی
  • خواننده: صادق آهنگران,گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: مرثیه
  • كلیدواژه: ارتحال,امام خمینی (ره)
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ما خدایی كوكبی گم كرده ایم آفتابی در شبی گم كرده ایم غمگنان خیزید و اشك افشان كنید رو به كوی خود فراموشان كنید سر فرو در خاك و خاكستر كنید دامن از خونابه ی دل تر كنید ای همه دلدادگان روی دوست ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده