• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • همیشه با ما

  مرثیه ی اركسترال با مضمون رحلت امام خمینی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی بكان
  • شاعر: شهرام مقدسی
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: مرثیه
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: امام خمینی (ره)
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  می درخشید و نور می پاشید صبح پیشانی اش بلند و سپید دوست را با تمام دل می خواند عشق را با تمام جان می دید مهر بود و مدار او لبخند آشنای نگاه او خورشید بر لبش آیه ی بشارت و بیم دلش آیینه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده