• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • نهضت خرداد

  سرود اركسترال با مضمون 15 خرداد و اجرای گروه كر

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدعلی راغب
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • تنظیم كننده: حسن ریاحی
  • كلیدواژه: 15 خرداد,اركسترال
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  شب بود پرده در پرده در جور حق بود زندگی رنگ و بویی ز داغ داشت دیگری قصد جانش ز تن بود آخری آینه بر دل شب علم و عرفان گرفتار تب بود در سكوتی چنین رهبری نكته ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده