• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 689

  برنامه ای در آواز شوشتری با اجرای سنتور: فضل الله توكل و نی: محمد موسوی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: فضل الله توكل,محمد موسوی
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: شوشتری
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده