• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • این خانه می ماند به جا

  تصنیفی میهنی با آهنگسازی هژیر مهرافروز

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: هژیر مهرافروز
  • شاعر: عباس زرونده
  • خواننده: بهرام نازمهر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: ایران,میهن,وطن
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  سوگند بر آلاله ها آیین سرخ لاله ها از ما وگر یك تن به جا این خانه می ماند به جا ای مهد توحید و غزل تا جاودان بر پای باش از چشم تنگ حاسدان چون بیستون بر جای باش خرم چو مینوی برین ای خاك هستی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده