• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تاریخ‌ نگاری موسیقی ایرانی

  در این برنامه ، اولین ردپاها از ثبت موضوعات مربوط به موسیقی در تاریخ ایران ، باتوجه به اسناد و مدارك و شواهد بررسی می‌ شود .

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : شهناز دهكردی
  • سردبیر رادیویی: رضا مهدوی
  • گوینده/مجری: سید علیرضا میرعلینقی
  • تهیه كننده اینترنتی: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • رده سنی: د-بزرگسال
  • كلیدواژه: تاریخ موسیقی,ماركس,هگل

  در جهان غرب ، كه به مقوله ی تاریخ جدی‌ تر نگاه می‌ كنند ، به تاریخ بیش از ثبت وقایع و تاریخ‌ های مربوط به روز و ماه و سال ارزش می‌ دهند . با اهمیت‌ دادن به رویكرد فلسفی تاریخ ، نگارش حوزه‌ های تخصصی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده