• 2 قطعه
 • 57 دقیقه
 • وارگه حالی ( مكان خالی )

  موسیقی بختیاری

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آوای سپهر
  • خواننده: محمد زمانی بختیاروند
  • نوازنده: رسول علیزاده
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی
  • نام آلبوم: وارگه حالی ( مكان خالی )
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی نی : رسول علیزاده

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده