• 5 قطعه
 • 59 دقیقه
 • یانیق كرمی

  موسیقی مقامی آذری

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: نوای شمس تبریز
  • نوازنده: چنگیز مهدی پور
  • شیوه اجرا: تكنوازی,دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • نام آلبوم: یانیق كرمی
  • كلیدواژه: عاشیق چنگیز,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی قوپوز : چنگیز مهدی پور

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده