• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • برگزیده تكنوازی (49)

  ویولون همایون خرم بهمراهی تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,همایون خرم
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • كلیدواژه: تنبك,ویولون
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده