• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • بخت آیینه

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مانی فرضی
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: مظفر شفیعی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بخت آیینه ندارم كه در او می‌ نگری خاك بازار نیرزم كه بر او می‌ گذری من چنان عاشق رویت كه ز خود بی‌ خبرم تو چنان فتنه ی خویشی كه ز ما بی‌ خبری گفتم از دست غمت سر به جهان در بنهم نتوانم كه به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده