• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • تكنوازی ویولون

  همایون خرم بهمراهی تنبك جهانگیر خرم

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,همایون خرم
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده