• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • تكنوازی ویولون

  اجرای همایون خرم در رادیو

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: همایون خرم
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كلیدواژه: زنگ شتر,ویولون
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بداهه نوازی در سه گاه واجرای چهرمضراب زنگ شتر ساخته ابوالحسن صبا

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده