• 1 قطعه
 • 18 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 459

  برنامه ای در آواز ابوعطا با اجرای تار جلیل شهناز و آواز عبدالوهاب شهیدی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: خواجوی كرمانی
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: جلیل شهناز
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: ابوعطا
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  گر آن مه در نظر بودی چه بودی ورش بر ما گذر بودی چه بودی مرا كز بیخودی از خود خبر نیست گر او را این خبر بودی چه بودی بدینسان كز نظر یكدم جدا نیست گرش با ما نظر بودی چه بودی مرا گویند درمان تو ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده