• 14 قطعه
 • 41 دقیقه
 • چكه سما ( موسیقی محلی مازندران )

  موسیقی مازندرانی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آوای باربد
  • نوازنده: حمید زمانی,زارع,عبداللهی,كاوه كارگر,كیوان پهلوان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام آلبوم: چكه سما ( موسیقی محلی مازندرانی )
  • تنظیم كننده: كیوان پهلوان
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی دوتار : حمید زمانی نوازنده ی كمانچه : كاوه كارگر نوازنده ی دایره : كیوان پهلوان نوازنده ی دسركوتن : زارع نوازنده ی قرنه : عبداللهی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده