• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • بایرام ( عید )

  تصنیف تركی قشقایی در وصف عید

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: علی شریف
  • خواننده: حمید طاهری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: اعیاد,محلی,مقامی,نوروز
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده