• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • پیام عشق

  اجرای دوتار خراسان و آواز

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: محمد سالار
  • نوازنده: محمد سالار
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی
  • كلیدواژه: دوتار,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی دوتار : محمد سالار

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده