• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 291

  ساز و آوازی در دستگاه شور با اجرای سنتور رضا ورزنده و آواز محمود محمودی خوانساری

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: عماد خراسانی
  • خواننده: محمود محمودی خوانساری
  • نوازنده: رضا ورزنده
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ماییم و دلی پرخون از جور پری رویی دیوانه ی زنجیری آشفته ی گیسویی گلزار امیدم سوخت از برق سیه چشمی در دشت جنونم برد خال و خط آهویی صبری كه مرا حاصل از گوشه نشینی شد بر باد بداد آن مه با گوشه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده