• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • تكنوازی تار (74)

  اجرای فرهنگ شریف در آواز دشتی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: فرهنگ شریف
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: چهارمضراب
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: تار
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  با بازنوازی قطعه كاروان از ابوالحسن صبا

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده