• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • گندمزار

  اثری محلی همدانی با تنظیم كمال مدنی

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: اركستر
  • تنظیم كننده: كمال مدنی
  • كلیدواژه: محلی,همدان
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده