• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • مردان دریا

  ترانه ی جنوبی درباره ماهیگیران بندر براساس شعر و ملودی محلی و قدیمی

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: عبدالله مقاتلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: بندر,جاشو,صیادی,ماهیگیری,محلی
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده