• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • جیران جیران

  تكنوازی كمانچه ی لری

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: محمد جاویدی
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی كمانچه : محمد جاویدی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده