• 9 قطعه
 • 41 دقیقه
 • هنارس

  آلبومی از تصنیف های لكی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: حسین رضااسدی
  • آهنگساز: حسین رضااسدی
  • شاعر: مرتضی خدایگان
  • خواننده: حسین رضااسدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • نام آلبوم: هنارس
  • تنظیم كننده: مهدی مرتضایی
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده