• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • مقام الله

  اجری موسیقی مقامی خراسان با ساز دوتار

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: غفور محمدزاده
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • كلیدواژه: دوتار,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی دوتار : غفور محمدزاده

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده