• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • بررسی وضعیت موسیقی در دوره قاجاریه ( كتاب بحورالالحان )

  اولین ردپاهای تاریخ نگاری در متون باقیمانده‌ ی رسمی عصر قاجار دیده می‌ شود ؛ ازجمله می‌ توان تاریخ عضدی را نام برد كه در آن اشاره‌ های زیادی به وضعیت موسیقی در دربار فتحعلی شاه و محمدشاه شده است.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : شهناز دهكردی
  • سردبیر رادیویی: رضا مهدوی
  • تهیه كننده اینترنتی: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • رده سنی: د-بزرگسال
  • نام سریالی: آثار از پنجره تاریخ
  • كلیدواژه: بحورالالحان,تاریخ موسیقی,فرصت الدوله,مخبرالسلطنه

  دوره‌ ی سلطنت 50 ساله ی ناصرالدین شاه را می‌ توان ورود به عصر جدید نامید . از این دوران كه با صدراعظمی امیركبیر مقارن است ، ایران و مشخصا تهران و تبریز و اصفهان ، آرام آرام وارد عصر جدید می شوند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده