• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • یار پسندید مرا

  اجرای آواز همراه با دوتار خراسانی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: محمد سالار
  • نوازنده: محمد سالار
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • كلیدواژه: دوتار,محلی,مقامی,ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  مژده بده ، مژده بده ، یار پسندید مرا سایه ی او گشتم و او برد به خورشید مرا جانِ دل و دیده منم گریه ی خندیده منم یارِ پسندیده منم ، یار پسندید مرا كعبه منم ، قبله منم ، سوی من آرید نماز كان صنمِ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده