• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 358

  ساز و آوازی در بیات اصفهان با صدای حسین قوامی و تار جلیل شهناز بر روی اشعاری از خواجوی كرمانی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: خواجوی كرمانی
  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: جلیل شهناز
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  دست گیرید و بدستم می گلفام دهید بادهٔ پخته بدین سوختهٔ خام دهید تا بدوشم ز خرابات به میخانه برند سوی رندان در میكده پیغام دهید تا دل زار من آرام بگیرد نفسی یك نفس مژده‌ ای از وصل دلارام دهید

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده