• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 457

  ساز و آوازی در گوشه شوشتری با اجرای ویولن: همایون خرم، تار: فرهنگ شریف، خواننده: حسین قوامی بر روی اشعار شمس مغربی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: شمس مغربی
  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: فرهنگ شریف,همایون خرم
  • دستگاه/آواز: ماهور,همایون
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  من كه در صورت خوبان همه او می بینم تو مپندار كه من روی نكو می بینم هر كجا می نگرد دیده بدو می نگرد هرچه می بینم ازو جمله بدو می بینم می باقی ست كه بی جام و سبو می نوشم عكس ساقی ست كه در جام ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده