• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 437

  ساز و آوازی بر روی اشعار نشاط اصفهانی با تار: جلیل شهناز، ویولن: همایون خرم و آواز: عبدالوهاب شهیدی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: نشاط اصفهانی
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: جلیل شهناز,همایون خرم
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  گر نمی خواهی غمینم ساختن شادم مكن ور نمی خواهی خرابم كردن آبادم مكن چند گه نومید باید بود، گه امیدوار؟ یا فراموشم مكن ای دوست یا یادم مكن زحمت از خاك درت بردن به مردن بهتر است سهل باشد یك دو ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده