• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • تكنوازی سنتور (16)

  دونوازی تنبك امیرناصر افتتاح و سنتور رضا ورزنده در گوشه شوشتری

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,رضا ورزنده
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: شوشتری
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده