• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • تو را صدا كردم

  تصنیفی در دستگاه همایون با صدا و آهنگسازی مهدی جهانی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهدی جهانی
  • شاعر: محمد مصدق
  • خواننده: مهدی جهانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تو را صدا كردم تو عطری بودی و نور تو نور بودی و عطر گریز رنگ خیال درون دیده من ابر بود و باران بود صدای سوت ترن صوت سوگواران بود ز پشت پرده باران تو را نمی دیدم تو را كه می رفتی مرا نمی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده