• 4 قطعه
  • 19 دقیقه
  • جان سرگردان

    آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی

    اطلاعات تکمیلی

    • ناشر: هنر شهر
    • آهنگساز: جمشید صفرزاده
    • شاعر: مولوی,نوذر پرنگ,هوشنگ ابتهاج
    • خواننده: سالار عقیلی,گروه كر
    • شیوه اجرا: اركستر
    • فرم: ترانه
    • دستگاه/آواز: دشتی
    • نام آلبوم: جان سرگردان
    • تنظیم كننده: علیرضا دریایی
    • نام اركستر: اركستر ملی
    • كلیدواژه: ه . ا . سایه
    • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
    • باكلام/بی كلام: باكلام
    • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

    اطلاعات بیشتر

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    قرآن

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
    چهار شنبه 18 آذر
    |
    11:33:21
    زنده