• 1 قطعه
 • 13 دقیقه
 • محمدحسن‌ خان اعتمادالسلطنه

  محمدحسن‌ خان اعتمادالسلطنه ، وزیر انطباعات دوره ی ناصری بود. او كه به چند زبان آشنایی داشت ، از بانیان دارالفنون بود و بخش عمده‌ ای از نهضت ترجمه ی دوران ناصری مدیون اوست . در این برنامه نگاهی به این شخصیت فرهنگی خواهیم داشت .

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : شهناز دهكردی
  • سردبیر رادیویی: رضا مهدوی
  • تهیه كننده اینترنتی: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • رده سنی: د-بزرگسال
  • كارشناسان مهمان: سید علیرضا میرعلینقی
  • كلیدواژه: اعتتمادالسطنه,علی خان كاشی,لومر

  در این برنامه ، تاریخ‌ نگاری براساس نیاز فرهیختگان ملی در عصر قاجار ، از جمله اشاره‌ های پراكنده ، اما مهم مردانِ برجسته ی عصر این دوره به موسیقی ، بررسی می‌ شود . یكی از این افراد ، محمدحسن‌ خان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده