• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • اكبر جان

  مرثیه ساخته هادی آرزم ویژه شهادت حضرت علی اكبر (ع)

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: هادی آرزم
  • شاعر: عمان سامانی
  • خواننده: حمید غلامعلی
  • شیوه اجرا: جمع خوانی
  • فرم: مرثیه
  • كلیدواژه: حضرت علی اكبر (ع)
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  دیر شد هنگام رفتن ای پدر رخصتی گر هست باری زود تر در جواب از تنگ شكر قند ریخت شكر از لبهای شكر خند ریخت گفت كای فرزند مقبل آمدی آفت جان رهزن دل آمدی كرده ای از حق تجلی ای پسر زین تجلی فتنه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده