• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • تصنیف صنم

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: پوریا اخواص
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  پیش رخ تو ای صنم كعبه سجود می كند در طلب تو آسمان ، جامه كبود می كند حسن ملایك و بشر ، جلوه نداشت این قدر عكس تو می زند در او ، حسن نمود می كند در دل بی دوای من ، عشق تو چنگ می زند چون كه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده