• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • گرداب

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی و با استفاده از تم های موسیقی خراسان

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: بهمن كاظمی
  • شاعر: بیژن ارژن
  • خواننده: بهمن كاظمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • تنظیم كننده: صادق نوری
  • كلیدواژه: اركسترال,محلی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نمی دانم چه می خواهد از این روز و از این شب ها بگو كی می رسم آخر از این رب ها به یارب ها چه رنجی چه دردی بگو با من چه كردی كه می گردم به گردابی كه هستم كه سرتاپا درون خود شكستم نشستی به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده