• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 326

  برنامه ای در دستگاه سه گاه با اجرای سه تار: حسنعلی دفتری، تار: فریدون حافظی، نی: محمد موسوی، تنبك: امیرناصر افتتاح

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,حسنعلی دفتری,فریدون حافظی,محمد موسوی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده