• 1 قطعه
  • 5 دقیقه
  • می خوانمت

    تصنیف نیایشی شور ساخته ی علی رحیمیان

    اطلاعات تکمیلی

    • آهنگساز: علی رحیمیان
    • شاعر: حسن عسگری
    • خواننده: احد جنگ زاده
    • شیوه اجرا: اركستر
    • فرم: تصنیف
    • دستگاه/آواز: شور
    • كلیدواژه: نیایش
    • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
    • باكلام/بی كلام: باكلام
    • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

    نالانم همچون نی دمادم گریانم همچون چشمه از غم بارانم از هر دیده بارد بر داغم باشد گریه مرهم می خوانمت ای جان در بیداری در رویا می جویمت نالان در صحراها در دریا چشمانم از انتظارت لبریز لبریز ...

    اطلاعات بیشتر

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    قرآن

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
    چهار شنبه 18 آذر
    |
    11:33:21
    زنده