• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • زندگی

  سرود با صدای مهدی سپهر باموضوع همیاری

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مسعود سلطانی
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: مهدی سپهر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: همدلی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  با شماییم ای عزیزان با شما ای شما را سینه با درد آشنا ای شما را دست های گرم گرم ای شما با مردم مرد آشنا من به لبخند شما دارم نیاز من به پیوند شما دارم امید این منم مشتاق دیدار شما از شما دارم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده