• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • جان

  ترانه با اجرای گروه تنبورنوازان و بر اساس ملودی های موسیقی كردی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین معافی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: مهران بهاری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: تنبور,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان منی، ای رونق بستان من چون می روی، بی من مرو ای جان جان بی تن مرو وز چشم من بیرون مشو، ای شعله ی تابان من منزلگه ما خاك نی، گر تن بریزد باك ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده