• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • قیچك نوازی

  قِـیچَك یا غیژك یكی از سازهای زهی موسیقی ایرانی است كه با آرشه نواخته می‌شود. جنس كاسهٔ طنینی قیچك از چوب گردو یا توت بوده و سیم‌های آن فلزی هستند. این ساز دارای قدمت بسیار زیادی است و در موسیقی نواحی ایران كاربرد فراوانی داشته و دارد.

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: دونوازی
  • كلیدواژه: محلی,مقامی,نواحی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده