• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • انتظار

  ترانه ای با صدا و آهنگسازی حسن معین

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسن معین
  • شاعر: باباطاهر
  • خواننده: حسن معین
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نسیمی كز بن آن كاكل آیو مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو چو شو گیرم خیالش را در آغوش سحر از بسترم بوی گل آیو به صحرا بنگرم صحرات بینم به دریا بنگرم دریات بینم به هر جا بنگرم كوه و در و دشت نشان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده