• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • هجرت

  سرود ساخته حامد نظامی سال 1359

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حامد نظامی
  • شاعر: سهیل
  • خواننده: گروه كر
  • نام اركستر: اركستر وزیری
  • كلیدواژه: شهید
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هجرت آیین پیغمبران در دل كاروان زمان هر مهاجر شهیدی بود سوی حق همره كاروان رستند از تیرگیهای تن از عدم تا وجود آمدن هجرت آئین مردان حق امر قرآن و فرمان حق رستن از تیرگی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده