• 2 قطعه
 • 6 دقیقه
 • پرچمهای خونین

  قطعه اركسترال درباره شهید

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: رضاقلی ملكی
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: رشید وطن‌ دوست
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • تنظیم كننده: تقی ضرابی
  • نام اركستر: اركستر وزیری
  • رهبر اركستر: فریدون شهبازیان
  • كلیدواژه: شهید
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  پر شد از لاله دشت خاوران پرچم لاله های خون فشان لاله گون شد زمین و اسمان چون شفق غرق خون شد جهان زنده شد از دم سحرگهان پیكر ناتوان خستگان بازوان حلقه شد به بازوان از پی حمله بر دشمنان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده