• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • محرم دل

  ساز و آواز در دستگاه نوا

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: محمدرضا كاظمی
  • نوازنده: حسن مهدی اعتباری
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: نوا
  • كلیدواژه: نوا
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  سه تار حسن مهدی اعتباری آواز محمدرضا كاظمی هر كه شد محرم دل در حرم یار بماند وان كه این كار ندانست در انكار بماند اگر از پرده برون شد دل من عیب مكن شكر ایزد كه نه در پرده پندار بماند جز دل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده