• 2 قطعه
 • 5 دقیقه
 • افغانی رزمنده

  سرود در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسن اعتمادی
  • شاعر: محمود آقاجانی
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • تنظیم كننده: حسن یوسف زمانی
  • رهبر اركستر: عباس دبیردانش
  • كلیدواژه: حماسی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  برخیز ای افغانی رزمنده برخیز     بستیز با اهریمن خونخواره بستیز افغانی آزاده آمد گاه پیكار پیكار كن با دشمن شوم سیه كار فریاد زن بر اهرمن با بانگ تكبیر تا خون شود پیروز بر برنده شمشیر باید ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده