• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • میان پرده

  قطعه موسیقی مناسب برای میان پرده برنامه های رادیویی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمد بیگلری پور
  • شیوه اجرا: اركستر
  • تنظیم كننده: محمد بیگلری‌ پور
  • رهبر اركستر: نادر مرتضی‌پور
  • كلیدواژه: اركستر بزرگ,میان پرده
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده